Tsidi-bohitra

  • Ny fomba Antemoro rehefa misaraka am-panambadiana

    Rehefa manontany andro tsara any amin'ny ombiasy ny lehilahy, izany hoe izay andro mitondra vintana, malaky ahitan-dahy vady faingana, dia izay tompom-bady ihany no mandroaka ny vadiny. Fomba ihany koa raha ny rafozam-bavy na ny zao-bavy no mandroaka. Ity farany ity aza no matetika fanao. Dia amin'ny avy misakafo amin'ny atoandro no ilazana ny fandroahana, ka toy izao no teny fanao raha ny rafozana no mandroaka:

    Ā«Misaraka kely (aloha) ianareo, endriko (Ramatoa) fa izany no tenin'nt vadinao; nefa hafoiny ela any moa ianao,....

    Tohiny